کمیته امور اقتصادی/ بانکی و سرمایه گذاری

یکی از مهم ترین بخش های صادرات خدمات فنی و مهندسی و انجام موفق پروژه های برون مرزی موضوعات بانکی و ارزی از جمله ضمانت نامه های بانکی و ارزی ، تسهیلات ثابت و جاری و مدیریت دارایی ها و ریسک ها می باشد ، در همین راستا اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کمیته بانکی و تسهیلاتی به پشتوانه متخصص و شرکتهای توانمند در این حوزه و همچنین بانکهای داخلی و خارجی اقدام به شناسایی مشکلات شرکتها و تلاش در جهت رفع آن مشکلات بانکی و سرمایه ای شرکتها نموده است . به همین منظور از تمامی شرکتهای توانمند در این حوزه دعوت به همکاری می نماید