اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان با توجه به رسالت و ماموریت خود بعنوان یکی از تشکل های زیر مجموعه اتاق بازرگانی ، در سال 1402 برنامه خود را جهت نفوذ و توسعه بازار در کشورهای عمان  ، سوریه  ، عراق ، ازبکستان و افغانستان تدوین و اجرایی نموده است تا با دانش و تجربه اعضا خود و حمایت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی فرصتی تازه را برای نفوذ در این بازارهای ایجاد نماید و تمامی شرکتهای فنی و مهندسی و صنایع وابسته را جهت حضور و مشارکت و استفاده از این ظرفیت ها دعوت می نماید.

placeholder image

کشورهای هدف

اخبار اتحادیه

دیدار اعضای هیئت مدیره اتحادیه با آقای ارباب خالص سفیر محترم ایران در کشور ترکمنستان

دیدار اعضای هیئت مدیره با آقای ارباب خالص سفیر محترم ایران در کشور ترکمنستان در محل اتحادیه مورخ 1399/04/31 برگزار...

مجمع عمومی اتحادیه در سال 1400

مجمع عمومی عادی اتحادیه در تاریخ 9 تیر ماه 1400 در شرایط کرونا با حضور اعضا اتحادیه در محل سالن...

بازدید هیات مدیره از شرکت جهان الکتریک

اعضا محترم هیات مدیره در سفری که به شهر صنعتی نیشابور داشتند از شرکت جهان الکترونیک یکی از اعضا موفق...

سازمان‌های مرتبط