اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان با توجه به رسالت و ماموریت خود بعنوان یکی از تشکل های زیر مجموعه اتاق بازرگانی ، در سال 1402 برنامه خود را جهت نفوذ و توسعه بازار در کشورهای عمان  ، سوریه  ، عراق ، ازبکستان و افغانستان تدوین و اجرایی نموده است تا با دانش و تجربه اعضا خود و حمایت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی فرصتی تازه را برای نفوذ در این بازارهای ایجاد نماید و تمامی شرکتهای فنی و مهندسی و صنایع وابسته را جهت حضور و مشارکت و استفاده از این ظرفیت ها دعوت می نماید.

placeholder image

کشورهای هدف

اخبار اتحادیه

اعزام هیات تجاری عمران و ساختمان به کشور عراق / 26 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1403

رویداد اعزام هیات تجاری و تخصصی ساختمان به کشور عراق 26 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1403 اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی...

دیدار اعضای هیئت مدیره اتحادیه با آقای ارباب خالص سفیر محترم ایران در کشور ترکمنستان

دیدار اعضای هیئت مدیره با آقای ارباب خالص سفیر محترم ایران در کشور ترکمنستان در محل اتحادیه مورخ 1399/04/31 برگزار...

مجمع عمومی اتحادیه در سال 1400

مجمع عمومی عادی اتحادیه در تاریخ 9 تیر ماه 1400 در شرایط کرونا با حضور اعضا اتحادیه در محل سالن...

سازمان‌های مرتبط