رویداد های پیش رو

کنفرانس ها و همایش های پیش رو

کارگاه فضای مجازی، الزامی برای توسعه کسب و کار

چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396، ساعت 17 تا 20 بولوار وکیل آباد، حدفاصل هنرستان و سامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش اتاق بازرگانی

چابک سازی و هوشمند سازی کسب و کار

چهارشنبه 16 اسفند ماه 1396، ساعت 17 الی 20 بولوار وکیل آباد، حدفاصل هنرستان و سامانیه پلاک 252، مرکز آموزش اتاق بازرگانی
مشاهده لیست تمام رویدادها >