معرفی اتحادیه

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان

تجارت خدمات طي چند دهه اخير، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه داراي روندي رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش صادرات کالا، باعث اشتغال زايي، بهبود تراز تجاري و رشد اقتصادي کشور می شود . بی شک شرایط فعلی اقتصادی ، تحریم و بحرانهای فعلی بر هیچ کس پوشیده نیست ، اما این تهدیدات نقطه پایان فعالیت اقتصادی و بین المللی ما نیست و در صورت انجام یک حرکت هوشمندانه و گروهی می توانیم از این شرایط با یک استراتژی مناسب عبور کرده وحداقل اثرات مثبت را داشته باشیم .

تاریخچه

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان با توجه به رسالت و ماموریت خود بعنوان یکی از تشکل های زیر مجموعه اتاق بازرگانی ، در سال 1402 برنامه خود را جهت نفوذ و توسعه بازار در کشورهای عمان ، سوریه ، عراق ، ازبکستان و افغانستان تدوین و اجرایی نموده است تا با دانش و تجربه اعضا خود و حمایت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی فرصتی تازه را برای نفوذ در این بازارهای ایجاد نماید و تمامی شرکتهای فنی و مهندسی و صنایع وابسته را جهت حضور و مشارکت و استفاده از این ظرفیت ها دعوت می نماید .

ارزش های سازمانی

اولویت دادن به مصالح و منافع ملی

حفظ ارزشها و درستکاری و شفافیت

رفتار حرفه ای

توجه به فرآیند بهبود مستمر

عدالت در ارائه خدمات برای تمامی فعالین اقتصادی

ماموریت ما

شناسایی و رفع موانع و مشکلات اعضا در حوزه های دولتی و قانونی

تشکیل کمیته رفع موانع و مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی در استان خراسان

ارایه خدمات مشاوره و راهبری بازاریابی و پروژه یابی بین المللی

اولویت دادن به مصالح و منافع ملی

اولویت دادن به مصالح و منافع ملی