درخواست تبلیغات

بانک اطلاعات توانمندی صادرات خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی در راستا اطلاع رسانی قابلیت ها و مزیت های صادرات خدمات فنی و مهندسی استان خراسان و معرفی شرکتهای توانمند صادراتی استان خراسان در حوزه های عمرانی ، انبوه سازی ، برق و انرژی ، آب و فاضلاب ، معدن ، کشاورزی و فناوری اطلاعات در حال طراحی می باشد ، این بانک اطلاعاتی بصورت یک pdf تعامل و حرفه ای طراحی می گردد و برای هر شرکت یک صفحه ویژه با 4 زبان ( انگلیسی ، فارسی ، روسی ، عربی ) و امکان لینک نمودن وب سایت و کاتولوگ ها ایجاد می گردد . در این بانک اطلاعاتی صفحات اختصاصی جهت تبلیغات شرکت ها در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل نسبت به اعلام امادگی جهت تبلیغات اقدام نمایید .
ابعاد تبلیغ: