خدمات مشاوره ای

شرکتهای فنی و مهندسی در سالهای گذشته معمولا براساس فرایند مناقصات پروژه های خود را شناسایی و در قالب مناقصات یا فراخوان های دولتی و نیمه دولتی اقدام به شرکت و شروع فعالیت می نمودند ، اما در عصر کنونی با توجه به کاهش بودجه پروژه های عمرانی و تغییر ساختارهای پروژه محور این تقاضا در کشورهای هدف صادراتی کاهش یافته و شرکتهای فنی و مهندسی نیاز به تغییر و اصلاح نگرش های خود در پروژه یابی و اجرا دارند .

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان با توجه به رسالت و ماموریت خود بعنوان تنها تشکل تخصصی این حوزه در شرق کشور ، اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه های مورد نیاز شرکتهای فنی و مهندسی و صنایع وابسته نموده است و به پشتوانه مشاورین و متخصصین این حوزه تلاش می نماید تا ضمن بهبود فعالیت شرکتها ، در توسعه مستمر آنها یاری رساند و میزان ریسک و آزمون و خطا آنها را کاهش دهد .

خدمات مشاوره ای ما

  • مشاوره در زمینه استفاده از حمایت های دولتی و رفع موانع صادرات (کمیته ماده 19 بانک های داخلی و بین المللی و …)
  • مشاوره و ارائه خدمات مرتبط صندوق ضمانت صادرات ( اعتبارسنجی – بیمه های صادراتی – ضمانت های ارزی و ریالی )
  • ارایه خدمات مشاوره های صنعتی / تدوین FS و BP و MP با همکاری گروه های حرفه ای و متخصص
  • ارایه انواع خدمات بانکی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی و انواع ضمانتنامه های بانکی پیرو ارتباط اتحادیه با نهادهای مالی کشور
  • مشاوره و پیگیری عملیاتی تامین منابع مالی و سرمایه گذاری از منابع غیر بانکی داخلی و خارجی
  • مشاوره و ارایه خدمات نقل و انتقالات مالی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
  • مشاوره و پیگیری اخذ مجوزات دانش بنیان و حمایت ها و تسهیلات برای شرکتهای صادراتی از معاونت فناوری ریاست جمهوری