خدمات صندوق ضمانت صادرات

بی شک یکی از مهم ترین پارمترها در صادرات کالا و خدمات امنیت صادرات می باشد که با توجه به بازارهای هدف صادرات و شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در این کشورها و ارتباط آن با ایران ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخورد است ، در همین راستا صندوق ضمانت صادرات بعنوان یک سازمان دولتی و حمایتی در جهت پوشش ریسک ها و افزایش امنیت مالی و عملیاتی صادرات کالا و خدمات تشکیل شده است و با پوشش حدود 95% ریسک های صادرات ، کمک شایانی در حفظ سرمایه  تولید کنندگان ، پیمانکاران و صادرکنندگان نموده است .

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال 1398 مفتخر به اخذ کارگزاری صندوق ضمانت صادرات شد به همین منظور در  جهت آشنایی بیشتر اعضا محترم این اتحادیه خدمات زیر به حضورتان ارائه می گردد .

 • ريسكهاي تجاري و سياسي تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران:
 • ريسكهاي تجاري
 • استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده.
 • عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر.
 • عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف.
 • ريسكهاي سياسي
 • بروز جنگ يا حالت جنگ.
 • تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن ، صادركننده موفق به دريافت مطالبات خوددر سررسيد آنها نشود.
 • اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود.
 • اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.
 • سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود.
 • ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود.
 • اعتبار سنجی :

شما می توانید تمامی سازمانهای دولتی ، بانکها ، موسسات ، اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد و معامله خود را در خارج از کشور از طریق صندوق ضمانت صادرات اعتبارسنجی نمائید تا هم اطمینان بیشتری در ارتباطات تجاری برای شما ایجاد گردد و هم امکان استفاده از دیگر خدمات صندوق ضمانت صادرات را به اتکا این اعتبارسنجی به دست آورید .

مزیت ها :

 • آگاهی از میزان اعتبار ، وضعیت مالی و دورنمای تجاری و سوابق پرداخت ها و خوش حسابی طرف تجاری قبل یا حین انعقاد هر گونه قرارداد .
 • موارد مهم در اعتبار سنجی :
 • هزینه اعتبار سنجی طرفین تجاری براساس جدول ریسک کشورها و جدول محاسبه اعتبار سنجی در سایت صندوق برای شما محاسبه می گردد .
 • در صورت استفاده از دیگر خدمات صندوق ، هزینه اعتبار سنجی به مشتریان عودت می گردد.

 

 • بیمه نامه های کوتاه مدت ( کل گردش صادرات ، خاص صادرات )

آن دسته از تولیدکنندگان و پیمانکارانی که مبادرت به صادرات کالا و خدمات بصورت مستمر یا دفعی کردند می توانند به کمک این بیمه نامه ها چنانچه در اثر بروز هر یک از ریسکهای تحت پوشش، صادرکننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از هر یک از خریداران خارجی نگردد، براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادرکننده اقدام می گردد.

 • مزیت : اطمینان از وصول مطالبات از خریداران مختلف در کشورهای متعدد بابت قراردادهای صادراتی                                      / حمل های متعدد صادراتی در طول یک سال بیمه ای
 • بیمه نامه کوتاه مدت (خرید دین اسناد صادراتی)

این بیمه نامه به نفع بانکها و موسسات مالی که اسناد صادراتی شامل اعتبارات اسنادی، بروات بانکی، سفته و هرگونه اسناد مالی صادراتی از جمله برات را خرید دین می نماید، صادر میشود و آنها را از بازپرداخت وجوه این اسناد در سررسید مقرر مطمئن می سازد

مزیت : ایجاد حاشیه امنیت برای بانک / نهاد مالی تنزیل کننده اسناد صادراتی از نقد شدن اسناد در سررسیدهای مدت دار آتی به دلیل جبران خسارت از سوی صندوق در صورت عدم ایفاء تعهدات خریدار خارجی در سررسید .

 • بیمه نامه کوتاه مدت ( بلا اثر شدن قرارداد صادراتی)

این بیمه نامه خطرات ناشی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری را در زمان تولید تا قبل از حمل کالای صادراتی چنانچه در صورت وقوع آنها صادرکننده قادر به فروش کالای تولید شده موضوع قرارداد منعقده نباشد یا لغو سفارش ناشی از فسخ یک جانبه اتفاق بیفتد؛ تحت پوشش قرار می دهد.

 • بیمه نامه های میان و بلند مدت (ضمانت نامه اعتبار خریدار)

این نوع بیمه نامه ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود اعتبارات اعطایی بانکها و موسسات مالی به اعتبارگیرندگان خارجی (خریداران/ کارفرمایان) را در قبال اخذ تضامین شرکتی، بانکی و یا دولتی از سوی ایشان، برای بانکها و موسسات تامین مالی کننده پوشش می‌دهد.

 • این بیمه نامه به دلیل ویژگیهای خاص خود نیاز مبرم به ارائه مشاوره دارد .
 • بیمه نامه های میان و بلند مدت (صدور خدمات فنی و مهندسی)

این بیمه نامه ریسک عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و یا شرکتهای مهندسی ایرانی از کارفرمایان خارجی را بابت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای خارجی تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر در صورتیکه بدلیل بروز ریسکهای سیاسی و تجاری، پیمانکار/صادر کننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمای خارجی در قبال صورت وضعیتهای تایید شده نگردد، این صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادرکننده/پیمانکار ایرانی اقدام می نماید.

 • پوشش ریسک ها (بیمه نامه‌های خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی)
 • استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.
 • عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر و عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
 • بروز جنگ یا حالت جنگ.
 • تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
 • اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
 • اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
 • سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود،
 • سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
 • بیمه نامه های میان و بلند مدت (سرمایه گذاری)

شرکتها یا اشخاص ایرانی که در نظر دارند اقدام به چنین سرمایه گذاری در سایر کشورها بنمایند، با اخذ بیمه نامه سرمایه گذاری صندوق، طرح سرمایه گذاری خود را در مقابل ریسک عدم انتقال اصل و سود سرمایه گذاری، ملی شدن و یا مصادره اموال، جنگ، محدودیت در انتقال ارز و نقض قرارداد را بیمه می نماید.

 • شرایط اخذ بیمه نامه سرمایه گذاری :
 • سرمایه گذاری جدید باشد و حداقل ۳سال بطول انجامد
 • منجر به صدور مواد اولیه و ماشین آلات و خدمات از ایران گردد و حداقل ۵۰% سهم سرمایه گذار ایرانی از ایران تأمین شود.
 • ضمانت نامه اعتباربانکی ( ریالی و ارزی)

ضمانت‌نامه ‌اعتبار بانکی عبارت است از سند تعهدآوری که بعنوان وثیقه بنا به درخواست ‌بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به عنوان ضامن ‌به نفع اعتباردهنده بصورت ریالی و یا ارزی(با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط بانک) صادر می‌گردد .

 • صادرکنندگان ایرانی که در مرحله قبل از حمل نیاز به سرمایه در گردش و منابع مالی ریالی و ارزی داشته و بانکها اقدام به تامین مالی متقاضی می نمایند.
 • ضمانت نامه اعتباری برای تجهیز کارگاه

امکان اخذ ضمانت نامه اعتباری به عنوان جانشین وثایق نوع اول مورد نیاز بانک اعطاء کننده تسهیلات با ترکیب وثایق سهل تر نسبت به سیستم بانکی ، لحاظ شدن تا 2 % تخفیف در نرخ سود تسهیلات حسب مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ، رهینه سپاری سهل تر به میزان 100% نرخ ارزگذاری و کارشناسی شده برای املاک وامکان معرفی مازاد رهینه

 • ضمانت نامه خاص پروژه های صادرات محور :

امکان اخذ تسهیلات میان و بلند مدت و انقعاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک های اعطاء کننده تسهیلات برای پروژه های ایجادی / توسع های صادرات محور در داخل کشور به پشتوانه ضمان صادره از سوی صندوق و ارائه مجموعه ای از وثایث متنوع شامل وثایق نوع اول و دوم از محل حقوق صاحبان سهام و جریانات وجوه نقدی و درامدهای ناشی از عواید پروژه

 • ضمانت نامه اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی)

ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی عبارت است از سند تعهدآوری که بعنوان وثیقه بنا به درخواست تولید کنندگان جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق بعنوان ضامن به نفع تولید کننده و یا نمایندگان آنها به صورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع درخواست) صادر می‌گردد.

 • ضمانت نامه اعتبار تولیدی صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکتهای توزیع وابسته آنها، و یا شرکت‌های تعاونی با فعالیتهای بازرگانی، صادر می‌گردد.

مزیت : ایجاد اطمینان در تولید کننده برای فروش اعتباری کالای تولیدی به شرکت صادراتی و اطمینان از بازپرداخت مدت دار وجه کالا به پشتوانه ضمانت نامه صادره از سوی صندوق

 

 • ضمانت نامه گمرکی :

برقراری امکان ورود موقت کالا / مواد اولیه برای امر صادرات مجدد و ارائه ترکیب وثایق سهل تر به صندوق نسبت به سیستم بانکی برای اخذ ضمانت نامه گمرکی و ارائه به نهاد ذیربط

 • ضمانت نامه بانکی

انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد بویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به شرح زیر می باشد :

الف. شرکت در مناقصه

ضمانت نامه شرکت در مناقصه عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزارشده و بمنظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می‌گردد

ب. پیش پرداخت

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران و یا فروشندگان خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما و یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

ج. حسن انجام کار

ضمانت نامه حسن انجام کار سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام به موقع و دقیق تعهدات توسط پیمانکاران پروژه ها منطبق با شرایط قراردادی ، صادر می‌گردد.

د. استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب‌های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

خدمات صندوق ضمانت صادرات

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بعنوان کارگزار رسمی صندوق ضمانت صادرات آمادگی کامل جهت توجیه ، معرفی و مشاوره و همچنین انجام امور اولیه مرتبط از جمله تهیه مدارک ، ارتباط با صندوق و غیره … را برای تمامی فعالین اقتصادی بصورت رایگان انجام دهد .