خدمات

مشاوره

خدمات مشاوره‌ای

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با همکاری مشاورین و متخصصین حوزه صادرات و بازرگانی خدمات مشاوره مرتبط به صادرات موفق و سودآور را به شما ارایه می نماید
صندوق ضمانت (1)

خدمات صندوق ضمانت صادرات

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بعنوان کارگزار رسمی صندوق ضمانت صادرات تمامی خدمات اعتبارسنجی و بیمه نامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت صندوق را به متقاضیان ارایه می نماید.
بازاریابی

خدمات بازاریابی صادراتی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به اتکا شبکه گسترده ای از بازاریابان و مسولین اجرایی در کشورهای مختلف اقدام به شناسایی ، پروژه یابی و همتایابی پروژه های فنی و مهندسی می نماید .
مشارکت و همکاری

رفع موانع و پیگیری مشکلات

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در راستا ماموریت اصلی خود خدمات رفع موانع صادرات و پیگیری مشکلات موردی صادرکنندگان را از مراجع قانونی و ذیصلاح انجام می دهد .