پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق ۱۹ تا ۲۸ آبان همزمان با حضور شرکتهای خارجی از کشورهای مختلف