شرکت توسعه مسکن خاوران

شرکت توسعه مسکن خاوران به عنوان یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس خراسان رضوی،در راستای انجام مصوبه شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاباسلامی در سال ۱۳۷۴ توسط سازمان توسعه مسکن ایران به کمک مجموعه ای از کارشناسان در استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان جهت طرح و اجراء پروژه های ساخت و ساز و عمران شهری تاسیس گردید . این شرکت جزء مجموعه شرکتهای وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بوده که مجری سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور می باشد.