معرفی اتحادیه

امروزه بسياري از شرکتها براي آنکه بتوانند وارد عرصه خدمات فني و مهندسي گردند بايد هدف و استراتژي خود را مجددا تعريف نمومده،
سازمان و تشکيلات خود را دوباره طراحي کرده و با تجديد نظر در پروسه کاري تلاش نمايند تا شرايط و وضعيت خود را با بهره گيري
از دانش روز براي انجام پروژه هاي فني و مهندسي در خارج از کشور با معيارهاي جهاني تطبيق داده و آماده رقابت در صحنه بين المللي گردند.

اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي تشکلي حرفه اي و غيرانتفاعي است که در سال ۱۳۸۶ به شماره ثبت ۲۱۹
مورخ ۱۶/۲/۸۶ در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی  به ثبت رسيده و فعاليت خود را در راستاي اساسنامه
و اهداف تعريف شده آغاز نموده و این ظرفیت هم افزایی و مشارکت شرکتها در یک تشکل صادرات محور مورد استقبال شرکتهای فنی و مهندسی کالایی و خدماتی قرار گرفته تا با ایجاد یک بستر حرفه ای بتوانند در بازارهای بین المللی حضور موفق داشته باشند.

چشم انداز

 • مهمترین و بزرگترین تشکل اصلی حامی صادرات خدمات فنی و مهندسی حرفه ای در منطقه تا پایان سال ۱۴۰۴

ارزش های سازمانی

 • اولویت دادن به منافع ملی کشور در جهت رفاه روز افزون و پایدا مردم شریف ایران
 • امانت داری و تلاش در جهت حفظ منافع اعضاء و طرفین
 • صداقت و تلاش در جهت حفظ اعتبار و خوشنامی مهندسین ایرانی
 • رفتار حرفه ای و توجه به فرآیند بهبود مستمر

اهداف

 • توانمندسازی شرکت از طریق آموزش و مشاوره جهت ورود حرفه ای به بازار بین المللی
 • توسعه روابط بین المللی با سازمانها، نهادها و تشکل های فنی و مهندسی و مالی در کشورهای هدف
 • توسعه روابط عملیاتی در کشورهای هدف جهت جذب پروژه، مشارکت و همکاری بین المللی
 • استفاده از ظرفیت ها و روابط بخش دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت تسهیل در امور همکاری بین المللی
 • رشد میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی بالنتیجه ارتقای سطح GDP تا پایان ۱۴۰۴ حداقل به میزان ۵۰ درصد از میزان فعلی
 • ارتقاء سطح روابط بین المللی با سرمایه گذاران بین المللی جهت حضور در بازار ایران و همکاری مشترک
 • میزبانی رویدادهای تجاری و حرفه ای با استانداردهای بین المللی در داخل و حضور بعنوان پاویون ملی کشور در رویدادها
  و نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریتی، فنی و حقوقی برای توسعه داخلی و بین المللی شرکتها
 • پیگیری نظارات و درخواست های موردی از اعضاء سازمانها و نهادهای داخلی جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو صادرات
 • راه اندازی و سازماندهی یک بستر عملیاتی برای ارتباط تجاری با سایر کشورها در حوزه خدمات فنی و مهندسی
 • ایجاد تعامل و بستری مشترک میان سایر تشکلهای همسو و تلاش برای جذب و جلب آنها
 • ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای اعضاء حقیقی و حقوقی ­­­­­­­­­­­­­­