برنامه ها

برنامه عملیاتی بلند مدت:

• حضور در هیات رییسه اتاق مشهد، اتاق ایران
• برپایی دفاتر در کشورهای هدف صادراتی
• جذب سرمایه گذاران خارجی و ارایه خدمات مشاوره ای
• بازوی اتاق ایران برای ممیزی برنامه های صادرات محور با اولویت خدمات
رساندن سرمایه در گردش صندوق به بیش از یک میلیارد دلار در سال

برنامه عملیاتی میان مدت:

• ایجاد ارتباط با بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور و همچنین سازمانها و موسسات مالی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران و فراهم سازی زمینه ایجاد خطوط اعتباری برای اعضا
• حضور در هیات رییسه اتاق مشهد
• برپایی نمایشگاههای تخصصی با محوریت خدمات فنی، حرفه ای و مهندسی
• ایجاد سایت Yellowpage برای مشاغل حرفه ای مرتبط و تلاش برای شبکه سازی و جذب اعضای جدید
• حضور به عنوان پاویون ایران در نمایشگاههای تخصصی در سطح منطقه خاورمیانه و تلاش برای معرفی و پرزت امکانات خود و اعضا و موارد بالقوه
• ایجاد مکانیزیم match making برای شرکتهای عضو و غیر عضو و اخذ حق مشاوره
• پیاده سازی مشاوره های فنی، حرفه ای و مدیریتی به اعضا و غیر اعضا
• کسب کرسی در اتاقهای مشترک
• جذب نخبگان ایرانی (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاری مادی و معنوی
• حضور در مراجع تصمیم سازی (دولت و مجلس و اتاق بازرگانی) برای تنظیم لوایح و برنامه های تسهیل کننده قانونی صادرات خدمات فنی و مهندسی
• ایجاد دفاتر بازاریابی در کشورهای هدف صادراتی اتحادیه
• اخذ مجوز به عنوان متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف و همجوار خراسان

برنامه عملیاتی کوتاه مدت:

 •  جلسه فوری با اتاق بازرگانی مشهد و در صورت عدم حصول نتیجه لابی با اتاق ایران در خصوص یاری و حمایت فوری
 •   احیا سازمان اتحادیه و افزایش توان عملیاتی و مطالعاتی آن
 •   جلسه با مشاورین حقوقی در جهت تجدید نظر در اساسنامه اتحادیه با ایجاد امکان عضو گیری از اعضای غیر عضو در اتاق ایران
 •   جلسه فوری با سازمان توسعه صادرات و تلاش در جذب منابع و امکانات
 •   تسریع در فرآیند تشکیل صندوق حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی با سرمایه حداقل ۱۰۰ میلیون دلار
 •   پیگیری جهت حضور اتحادیه در شورای گفتگوی استان
 •   ایجاد بانک اطلاعاتی اعضا، متخصصین و پروژه های داخلی و خارجی
 •   سازماندهی وب سایت اتحادیه در جهت معرفی و ترویج فعالیتهای آن و شروع به کار هفته نامه یا ماهنامه الکترونیکی اتحادیه
 •   ارزیابی خدمات صادراتی شرق کشور به صورت اخص و کل کشور به صورت اعم به منظور ارایه پیشنهادات لازم جهت رفع نواقص و ارتقا کیفیت خدمات
 •   برگزاری دوره های آموزشی به منظور کسب درآمد برای اتحادیه و تشویق اعضا و جذب مخاطبین جدید
 •   همکاری و تعامل با تشکلهای همسو
 •   عضویت اتاق های بازرگانی مشترک: ایران و آلمان- ایران و چین- ایران و انگلیس- ایران و ایتالیا
 •   تعیین ۴ کشور هدف صادراتی و تمرکز بر روی آنها
 •   تشکیل صندوق حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار برای خراسان