درباره ما

به منظور رشد و ارتقاء کمي وکيفي و ترويج صدور خدمات فني ومهندسي و تشويق وترغيب صادرکنندگان اين خدمات براي حضور در عرصه جهاني از طريق بهره مندي مناسب از ظرفيت هاي فني و علمي کشور و ايجاد فضاي مطلوب براي همکاري ، همدلي و مشارکت و همچنين حفظ حقوق و منافع قانوني صادرکنندگان خدمات مزبور ، اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني ومهندسي خراسان رضوي در چهارچوب قوانين و مقررات تشکيل گرديده است.
اتحاديه تشکلي حرفه اي وغيرانتفاعي است که در سال  ۱۳۸۶ به ثبت رسيده و فعاليت خود را در راستاي اهداف تعريف شده آغاز نموده است  و در حال حاضر  ۴۰ شرکت خصوصي عضو اين اتحاديه مي باشند. ايجاد چنين جامعه علمي و مهندسي مي تواند در استان خراسان رضوي که داراي پتانسيل هاي مناسب براي رشد فرهنگ ارائه خدمات فني ومهندسي به کشورهاي همجوار مي باشد اين موقعيت را فراهم آورد تا توانمنديهاي مهندسي و امکانات نهفته و ناشناخته اين استان را جذب، معرفي و مطرح نمايد تا صدور خدمات فني ومهندسي به ساير کشورها را تسهيل و تشويق کند .
امروزه بسياري از شرکت ها براي اينکه بتوانند وارد عرصه خدمات فني و مهندسي گردند بايد استراتژيهاي خود را مجددا تعريف نموده، سازمان و تشکيلات خود را دوباره طراحي کرده و با تجديد نظر در پروسه اي کاري تلاش نمايند تا شرايط و وضعيت خود را با بهره گيري از دانش فني براي انجام پروژه هاي فني ومهندسي در خارج از کشور با معيارهاي جهاني تطبيق داده و آماده رقابت در صحنه بين المللي گردند.
در اين راستا اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي بر اساس وظايف تعيين شده و مسئوليت هاي محوله همکاري لازم را با شرکت هاي عضو به عمل آورده و حمايت هاي لازم را در زمينه هاي مختلف از اعضاء به عمل مي آورد.

اعضاء اتحاديه خدمات فني و مهندسي استان خراسان رضوي مي توانند از خدمات زير بهره مند باشند:

–    شرکت در کميته هاي تخصصي به منظور اصلاح و بهبود نظام صادرات خدمات فني و مهندسي
–    دسترسي به اطلاعات کامل خدمات فني و مهندسي از طريق ( وب سايت ) اتحاديه
–    دسترسي به اطلاعيه يا بخشنامه ها ، مقالات ، اطلاعات و مناقصه هاي بين المللي
–    درج اطلاعات مربوط به شرکت هاي عضو در سايت اتحادیه
–    شرکت در سمينارها وکنفرانسهاي آموزشي از طريق اتحاديه
–    همراهي با اعضاء هيات هاي رسمي کشور در سفرهاي خارجي
–    پذیرش و اعزام هیات های تخصصی در حوزه های خدمات فنی و مهندسی و حوزه های صادراتی وابسته
–    حضور در هيات هاي بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف
–    استفاده از بانک اطلاعاتي اتحاديه
–    بهره مندي از حمايتهاي دولتي از طريق اتحاديه

برنامه ها:

-تلاش برای ساماندهی و توسعه فعالیت های صادرات خدمات فنی و مهندسی
-ایجاد بسترهای مناسب برای کسب اطلاعات و اطلاع رسانی و تلاش برای توسعه بازارهای هدف
-بازاریابی مستمر خدمات فنی و مهندسی جهت افزایش سهم بازار اعضاء‌ در راستای دستیابی به اهداف قانونی توسعه صادرات
-مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها  ، اظهار نظر و تهیه پیش نویس قوانین ، آئین نامه ها ، استانداردها و بخشنامه ها در جهت حفظ منافع ملی .
-ایجاد ارتباط با بنگاههای تامین منابع مالی  اعتباری داخل و خارج از کشور و فراهم سازی زمینه ارائه تسهیلات در قالب قوانین کشور به منظور توسعه فعالیت اعضاء
-انجام هرگونه فعالیت های فرهنگی، علمی ، تحقیقاتی و مطالعاتی در داخل و خارج از کشور در چهارچوب موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه صادرکنندگان فنی و مهندسی خراسان
-تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در راستای توسعه صادرات در سطح بین الملل
-تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی مرتبط با اهداف اتحادیه و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به بازارها .
-مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صادرات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آنها از طریق شرکت های بازرسی
– معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز
– اجرای آن دسته از وظایف اجرائی مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود.
– ارائه پیشنهادات اجرائی جهت رفع مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به نهادها، سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد و ایران.
-برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش ها و سمینارهای مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه .

-برگزاری و حضور در نمایشگاه ها و هیات های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه
-کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری، مدیریت ، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه
– الزام اعضاء‌ به اجرای صحیح قوانین بین المللی و مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه و همکاری با کمیته انضباطی اتاق ایران
-برقراری ارتباط با انجمن ها ، نهادها، بنیادها و سایر دستگاه هائی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در جذب و یا صــادرات خدمات فنی  و مهندسی ایفا نقش می کنند به منظور توسعه فعالیت های اتحادیه و ارتقاء کمی و کیفی آنها.

شرایط عضویت:

۷-۱ کلیه اشخاص حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها خدمات فنی و مهندسی باشد می توانند به عضویت اتحادیه در آیند.
۷-۲ کلیه اشخاص حقیقی که به امور مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی اشتغال داشته و دارای مدرک کارشناسی مرتبط ، یا عضویت در اتحادیه، انجمن و  سازمان ذیربط را داشته باشند با تاییدیه سه نفر از اعضا اتحادیه خدمات مهندسی عضو این اتحادیه خواهند شد .
۷-۳ اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه در آیند.
۷-۴ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه در آیند.

نوع عضویت:

۸-۱ عضو اصلی: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که کلیه شرایط عضویت را دارا باشند و در یک یا چند شاخه تخصصی از موضوع اتحادیه فعالیت می نمایند.
۸-۲ عضو افتخاری: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از بین متخصصان ایرانی و خارجی که دانش فنی و تجربیات علمی و تحقیقاتی آنان در جهت تحقق اهداف اتحادیه مفید واقع شود کارت عضویت افتخاری برای یک دوره زمانی مشخص با رعایت بند ماده ۷ صادر می گردد.