اشتياق شركت هاى تركيه به سرمايه گذارى در ايران

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه:
🔹ترک‌ها در دهه گذشته سرمایه‌گذاری نسبتا خوبی در ایران داشتند و ۱۰۰ شرکت بزرگ و متوسط در نقاط مختلف کشور به خصوص آذربایجان و ارس سرمایه گذاری کرده‌اند و بیشترین سرمایه‌گذاریِ آن‌ها در بخش صنایع و تولید بوده است.
🔹شرکت‌های ایرانی به ویژه در بخش‌های خدماتی و بازرگانی در ترکیه فعالیت دارند و حضور روبه افزایش دارند.