دومین جلسه هیات عمومی میز تخصصی کشور عراق با حضور فعالین حوزه فنی و مهندسی و صنعتی برگزار شد:

۱- انتخاب هیات اجرایی (شرکت طوس آب، مشهد سازه، مسکن و عمران قدس رضوی، نیان الکترونیک، شرکت طلائیه، آفرینه طوس و گذرگاه شرق) بعنوان هیات اجرایی فعالیت خود را آغاز نمودند.
۲- تعیین خط مشی کلی میز تخصصی عراق، اهداف و برنامه های عملیاتی از دیگر مصوبات میز عراق بود.