فراخوان کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد از نخبگان برای کمک به تدوین استراتژی این ساختار تخصصی-مشورتی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد، در فراخوانی از صاحبنظران این حوزه و فعالان اقتصادی برای هم‌فکری و مشارکت در راستای تبیین و تدوین استراتژی‌های حوزه فنی، مهندسی و عمران کشور و استان دعوت به آورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق خراسان رضوی؛ محسن خندان دل عنوان کرد: پارلمان بخش خصوصی رسالتی خطیر در راستای پیگیری دغدغه های بخش خصوصی و ارائه مشاوره به قوای سه گانه دارد و در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود، از توان کمیسیون های تخصصی بهره می گیرد که به مثابه بازوهای مشورتی آن عمل می کنند.

وی ادامه داد: این کمیسیون در تلاش است ضمن پیگیری مطالبات فعالان این حوزه، نگاهی پژوهش‌محور نیز به ضرورت های این عرصه داشته باشد و در این راستا، استراتژی راهبردی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی را در دست طراحی داریم. برای این منظور، خواست های اعضای کمیسیون را دسته بندی و پایش شده و براساس آن خط مشی و استراتژی، تعریف و تبیین خواهد شد.

وی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران این حوزه دعوت کرد تا نظرات و دیدگاه های راهبردی و روشنگرانه خود را در خصوص «استراتژی فعالیت در عرصه خدمات فنی، مهندسی و عمران»، «مشکلات و موانع ساختاری این حوزه»، «سیاست های داخلی و خارجی برای توسعه خدمات فنی، مهندسی و عمران»، «تعیین الزامات منجر به گسترش صدور خدمات فنی مهندسی» و «روش های اجرایی مجریان» را به این کمیسیون ارائه کنند.

خنداندل توضیح داد: راه ارتباطی برای ارائه این نظرات، شماره تماس ۳۲۲۱۶۰۰۰  داخلی ۱۲۰ یا ۲۲۰ خواهد بود. بر این باوریم که از مسیر این همگرایی، تحولات مثبتی در عرصه خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی رقم خواهد خورد.