قابل توجه صادرکنندگان کالا و خدمات مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸

۱/ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و

۲/ همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ( ۱۳ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده،

✌️ در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، قابل اعمال نخواهد بود.

? این حکم برای عملکرد سال ۱۳۹۷ این دسته از مودیان نیز قابل اعمال و تسری می باشد.