امضاء یادداشت تفاهم همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و ازبکستان

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، امضای یادداشت تفاهم توسط آرش شهر آئینی عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران و علی شیر اسدالله اف ، معاون مدیر عامل ازبک اینوست صورت گرفت.

آرش شهرآئینی،عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در این باره گفت: در این تفاهم نامه طرفین در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر حوزه های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.

وی افزود: امضای این یاداشت تفاهم همکاری می تواند نقش موثری در تسهیل و توسعه روابط تجاری دو کشور ایفا نماید و با امضای این یاداشت تفاهم، طرفین در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری، بانکی و توسعه پوشش های بیمه به توافق رسیدند.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری ها از طریق بیمه مشترک و اتکایی در دو کشور و کشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانک ها، جلوگیری از بروز خسارت و کمک به وصول مطالبات توسعه یابد.

شایان ذکر است اجلاس مجمع عمومی سالانه سال ۲۰۱۹ اتحادیه بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری موسوم به اتحادیه برن در هفته جاری در سنگاپور با حضور بیش از ۸۰ صندوق ضمانت صادرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درحال برگزاری است. اعضای این اتحادیه با ارائه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار پوششهای بیمه اعتباری و سرمایه گذاری در حدود ۱۳ % صادرات جهانی را تحت پوشش دارند.

گفتنی است امضای یادداشت تفاهم صندوق با صندوق ضمانت صادرات فرانسه از دیگر برنامه های هیات اعزامی صندوق می باشد.