حضور جناب آقای مهندس بابازاده رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در همایش بزرگداشت روز ملی مهندسی