پیام تبریک اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی به منتخبین نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی