چگونه از کالای ایرانی حمایت کنیم

56حمید بابازاده خراسانی – رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

دغدغه های اقتصادی چند سالی است در محور تمرکز قرار گرفته است و مقام معظم رهبری سالهای گذشته و همچنین امسال رو با محوریت اقتصاد مقاومتی آغاز نموده اند و هر سال به نوعی به صنعت  و خودکفایی  داخلی  توجه شده است ، اما سوال اساسی این است که آیا با این تمرکز بر صنعت داخلی ، تغییرات ملموسی در فضای کسب و کار ایران ایجاد شده است یا خیر ؟

آیا ما با یقین می توانیم  این جهت گیری کلی نظام را در وضعیت واقعی کسب و کارها در ایران  مشاهده کنیم ؟

سال ۱۳۹۷ را  به نام سال حمایت از تولید داخلی نام گذاری شده است  ، امید است  این نام گذاری در سال جدید در حد تیزرهای تلویزیونی ، سربرگ نامه و بنرهای تبلیغاتی مانند سالهای پیشین نباشد که البته  گاهی شک  می کنی که سازمانهای دولتی مسئولیت خودشان را شاید در همین حد می بینند. از ابتدای سال بیشتر تفاسیر و اظهار نظرها در مورد این شعار  به عظم  و اراده مصرف کنندگان تاکید دارد و بیشتر بر حس  میهن پرستی و گاه ترحم به کالا ی ایرانی و کارگران ایرانی اشاره می کند و درخواست از ایرانیان برای خرید کالا ایرانی و اعتماد به آن محور اساسی این تمرکز سیستم دولتی است .

من صحبت های خودم رو با یک سوال دیگر ادامه  خواهم داد . آیا حمایت از کالا ایرانی صرفا مسئولیت مردم است یا یک مسئولیت اساسی سیستم اقتصاد دولتی و نیمه دولتی است ؟

کلمه حمایت در اصل به انجام یک سری اقدامات مشخص اشاره میکند که بریک عملیات تا حصول نتیجه، تاثیرات مثبت خواهد داشت .

به عقیده بنده در یک اقتصاد پویا و محرک ، مردم  علت  این پویایی نیستند، بلکه پویاءی  مردم معلول یک سیستم و اقتصاد درست و موفق است . به نظر بنده نباید جای علت و معلول را عوض کرد ، در کنار تمامی مباحث جامعه شناسی و لزوم توجه به میهن پرستی و  درون ریزی اقتصادی ،  اصول دیگر براین حمایت تاثیر گذار خواهد بود .

اگر بخواهیم صحبتی از تصدی گری دولتی و نیمه دولتی ، رکود اقتصادی ، سیستم بانکی و مالی بی سر و سامان و … نکنیم  و بیشتر بر حمایت مردم از تولید داخلی تاکید کنیم به عقیده بنده اولین حلقه حمایت از تولید داخلی ، حمایت خود شبکه کسب و کار از خودش می باشد . به عقیده بنده این حمایت بر چند پارمتر استوار است .

نخست ، حمایت دانشی و تجربه ای است  در این نوع حمایت می بایست جریان سیال و مستند از تمامی دانش ها و تجربه های مدیریتی و اقتصادی ایجاد گردد تا از میزان آزمون و خطا در کسب و کارها جلو گیری شود ، اکثر تولید کنندگان کشور در سمت یک  مدیر کسب و کار نمی توانند مدیریت درست و جامع در سیستم خود داشته باشند و بیشتر احساسی و براساس دانسته ها و برداشت های خود عمل می کنند ،  در عصر کنونی اطلاعات و دانش اصلی ترین رکن موفقیت یک کسب و کار می باشد ، تحقیقات  حرفه ای و علمی ، تحلیل های جامع و منطقی و طراحی  و برنامه ریزی درست یک سیستم پویا و توانمند در کنار سازماندهی و مدیریت اصولی منابع مالی ، اعتباری و انسانی رمز موفقیت یک سیستم می باشد .

دومین حمایت ، ایجاد حس میهن پرستی و ایرانی در زنجیره ای تامین یک صنعت می باشد ، درصورتی که شبکه تامین کنندگان  مواد اولیه ، دانش و تجهیزات حمایتی از تولید داخلی نداشته باشند،فروش یک محصول داخلی کمکی به رشد و توسعه یک صنعت نخواهد کرد ، کمااینک تولید نندگانی هستند که محصول را به دلیل گرانی مواد اولیه بازیان تولید می کنند به فروش می رسانند و هرروز متضرر تر و مقروض تر می شوند .

سومین حمایت ، حمایت خود تولید کننده از محصول و برند خود است ، در جامعه رقابتی فعلی ما باید به مصرف کننده حق بدهیم که  بر پولی که هزینه می کند حساس باشد و بخواهد که بهترین محصول را خریداری کند ، پس تا زمانی که تولید کنندگان ما محصول خوب و باکیفیت در سطح جهانی تولید نکنند ، به حقوق مصرف کنندگان خود احترام نگذارند و فقط به فکر سودآوری و افزایش ثروت خود باشند ، باخرید محصول ایرانی دردی از صنعت داخلی دوا نخواهد شد .

به همین منظور برای تحقق و عملیاتی کردن حمایت از کالای ایرانی کارشناسان خبره می  بایستی ارزیابی دقیقی از :

  • شناسایی مزیت تولیدات که توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد .
  • نحوه استفاده از منابع داخلی برای تولید محصولاتی که در آن مزیت شناسایی شده باشد از قبیل تولیدات معدنی و صنایع معدنی ، محصولات پتروشیمی ، خدمات فنی و مهندسی ، ترانزیت ، خدمات گردشگری و…..
  • شناسایی تولیداتی که منابع اقتصادی کشور را درگیر کرده و مزیت تولید ندارند از قبیل تولید خودرو، برخی محصولات کشاورزی ، نساجی ، لوازم برقی و الکترونیک و خانگی

علاوه برآن می بایستی به موارد دیگر که بسیار حائز اهمیت هستند  مسئولین کشوری به آن توجه و به موازات آن  ایجاد رویه های مزیتی تولید اقدام به حذف یا بهبود آنها نماید که شامل .

  • در اکثر کشورهای توسعه یافته برای حمایت از تولیدات داخلی دولت  تسهیل گر بوده و خود را موظف به حمایت همه جانبه و پذیرش ریسکی که متوجه بخش خصوصی می گردد می نماید تا تولید کننده داخلی انرژی خود را مصروف بهبود  تولید و قابل رقابت کردن آن کرده و به موازات آن نسبت به توسعه بنگاه خود اقدام موثر به عمل خواهدآورد .
  • حذف وجود نامبارک قاچاق و فعالیتهای شبکه های گسترده و مافیایی قاچاق کالاها و محصولات خارجی که از طریق مبادی رسمی وبه صورت انبوه  وارد کشور می گردد
  • حذف و یا کاهش مالیاتهای متنوعی که از تولید کننده اخذ می گردد .
  • کاهش سود بانکی برای تولیدات مزیتی
  • کاهش هزینه های گمرکی برای مواد اولیه و ماشین آلات

به طور قطع ایجاد چنین فضایی برای تولیدکنندگان بهترین حمایت از تولید داخلی است که خود به خود ایجاد اشتغال و افزایش امید به زندگی را به دنبال خواهد داشت و همچنین محصولاتی که در چنین فضایی تولیدگردد موجب افزایش تقاضا و عرضه خواهد شد . بهر ترتیب توسعه اقتصادی در یک کشور به یک همت جمعی  و جامع نیاز دارد و هر کس در هربخشی که هست باید این وظیفه و مسئولیت را حس کند و در کنار  تغییرات  اجتماعی برای مصرف کالای ایرانی ،کمی هم به خود کالا ایرانی و سیستمی که این کالا در آن تولید می شود هم باید نگاه کرد .