شرح یک نشست

دکتر جلال پور

شرح یک نشست

دیروز تمام وقت من در جلسه های مختلف گذشت.از نشست صبحانه کاری با دکتر علی جنتی –وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- تا حضور در شورای گفت وگو که با حضور دکتر طیب نیا و دکتر ربیعی برگزار شد. حتی پس از آن هم تا پاسی از شب گذشته،در یک نشست مشورتی شرکت کردم.شرح برخی نشست ها را در خبرگزاری ها و روزنامه ها خوانده اید. می ماند یک نشست دیگر که اینجا شرح می دهم.
دیروز از حوالی ظهر با آقایان آل اسحاق،اسلامیان و کرباسیان جلسه داشتم. قرار بود در باره اقتصادمقاومتی بحث و گفت وگو کنیم. نام هر سه بزرگوار برای فعالان اقتصادی آشنا است و سال های طولانی است که هرسه نفر در بخش هاي مختلف اقتصادی فعالیت داشته و بسیار با تجربه و خوشنام اند.
مهمانان این نشست، دیدگاه های مفیدی مطرح کردند كه هركدام در جاي خود، كاربردي و نتيجه بخش است.
در نهایت تصمیم گرفتیم به این محورها توجه کنیم.
اول این که مركزثقل فرامين اقتصاد مقاومتي، تقويت توليد داخلي و تکیه برصادرات است و بايد همه تصميمات و مصوبات، حول محور توليد شکل گیرد. همچنین تصمیم گرفتیم تک تک بندهای ابلاغيه را تجزيه و تحليل کنیم وپس از آن، به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی شدن آنها باشیم.
علاوه بر این،مهمانان نشست تأکید کردند که اتاق‌ها و تشکل های وابسته باید در تهيه تصویر درست از ظرفیت ها و توانایی های اقتصادی کشور ،پيش قدم شده و اتاق های شهرستان ها نیز در این زمینه بیشتر تلاش کنند.
مهمانان این نشست اشاره کردند که مهم‌ترين اصل درحال حاضرحفظ اميد و ايجاد انگيزه درفضاي اقتصادي كشور است و باید سرمايه گذاران را تشویق کرد که تردیدها را کنار بگذارند و وارد میدان شوند.
این نکته نیز مورد تأکید قرار گرفت که اتاق بايد با برداشتن گام هاي اساسي،بنگاه هاي كشور را به سمت و سوي ايجاد شرايط لازم براي پيوستن به عرصه بين المللي آماده کند.
یکی دیگر از نکاتی که بر آن تأکید شد این بود که اعضاي اتاق به خصوص هیأت رئيسه اتاق ها با سعه صدر و تحمل و تدبر از كنار برخي حاشيه سازي ها عبوركرده و فضاي اتاق را هم چنان در فضايي آرام وبي حاشيه مدیریت کنند.
این نکته که فضاي اقتصادي قبل ازهرچيز نيازمند آرامش،اميد و انگيزه مثبت است مورد تأکید قرار گرفت و همچنین اشاره شد که اتاق نباید رنگ و بوي سياست به خود بگيرد. مهمانان این نشست با این تأکید که وظيفه اتاق ایران، مشورت دهي به قواي سه گانه در امور اقتصادي است، خود اتاق هم باید زمینه مشورت پذیری را افزایش داده و در امور مختلف بخش خصوصی از نظر اهالي اقتصاد،كسب مشورت کند تا در نهایت، صدای یکسانی به قواي سه گانه منتقل شود.

دکتر جلال پور

گالری تصاویر خبر