بخش خصوصي رقابت مي خواهد نه حمايت

دکتر جلال پور

بخش خصوصي رقابت مي خواهد نه حمايت

امروز يازدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران با حضور بيش از دوسوم اعضا برگزارشد. حضور فعالانه همكاران خوبم ضمن اين كه ما را در هيأت رئيسه، دل گرم و اميدوار مي كند، نشان از احساس مسئوليت بالاي اعضا دارد.
در اين نشست، به بلوغ بخش خصوصي اشاره كردم و با تأكيد بر شرايط خاص اقتصاد كشور،از سياستگذاران و مديران دولتي خواستم كه به اين بلوغ اعتماد كنند و در واگذاري فعاليت هاي اقتصادي و تصدي گري ها به بخش خصوصي،شك و ترديد به خود راه ندهند.
بيش از دو دهه است كه در اتاق و تشكل هاي بخش خصوصي، حضور دارم و آن چه امروز به صورت مطالبه جدي فعالان بخش خصوصي براي توسعه كشور و مسئوليت پذيري و سطح پاسخ گويي جامعه مدني ايران مي بينم، نشان از يك اتفاق بزرگ دارد. اين اتفاق بزرگ، بلوغ بخش خصوصي ايران است.
فشار اقتصادي سال هاي اخير باعث شده بخش خصوصي ايران، صبور، واقع گرا و آب ديده شود.

در سفراتريش، واقع گرايي و بلوغ بخش خصوصي به چشم آمد. بي هيچ اگر و امايي حتي با تغييرات غيرقابل پيش بيني در برنامه هاي سفر، رفتاري مبتني بر سه اصل حكمت،عزت و منافع ملي در پيش گرفته شد.
دريكي از نشست هاي هماهنگي سفر،طرف اتريشي اعلام كرد ممكن است به دليل عدم حضور مسئولان سياسي ايران، نشست ها در سطح پايين تري برگزار شود. به اتفاق اعلام كرديم كه به هيچ عنوان راضي به افت سطح نشست ها نخواهيم شد. تأكيد كرديم كه خواستار رعايت كامل احترام مهمان از طرف ميزبان هستيم.

در بلوغ بخش خصوصي همين بس كه مطالبه اصلي اين روزهاي اتاق ايران ترويج رقابت به جاي درخواست حمايت است.
مطالبه جدي ديگر بخش خصوصي ايجاد فضاي سالم، باثبات و شفاف در فضاي كسب وكار است.
به هر صورت امروز، همصدا و همدل، از سياست گذار خواستيم به اين ظرفيت يكپارچه كه مي تواند عهده دار كارهاي بزرگ و عظيم در اقتصاد ملي شود، اعتماد كرده و در سال اقتصاد مقاومتي، نقشي بسيار فراتر از شعارها و تعارف ها براي بخش خصوصي در نظر بگيرد.
لازمه اين تحول،اعتماد و واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي بالغ و مسئوليت پذير اين روزهاي اقتصاد ايران است .

محسن جلال پور

گالری تصاویر خبر