ديدار با رئيس اتاق بلغارستان

محسن جلال پور

ديدار با رئيس اتاق بلغارستان

يكي از ديدارهاي خوب سفر به صوفيا، ملاقات و همنشيني با رئيس اتاق بلغارستان بود.فردي كه اعتقاد دارد ظرفيت هاي اقتصاد ايران فراتر از مرزهاي اين كشور است.
آقاي ثوتان سيمئونف كه فردي پي گير و پرتلاش است، اتاق بلغارستان را بسيار كوشا و فعال اداره مي كند.
در فعال بودن اين اتاق همين بس كه در بيشتر پروتكل ها و سازمان هاي بین‌المللی به نحوی عضویت و حضور فعال دارد.
عمده درآمد اتاق بلغارستان از محل ارائه خدمات است.
این خدمات شامل ثبت و نمایش اطلاعات ثبتی به زبان بلغاری و انگلیسی، داوری، تجهيز و اعزام هیأت های تجاری، برگزاري نمایشگاه ها و ارائه تحلیل ها و مشاوره به اعضا مي شود.
خدمات اتاق بلغارستان قابل ارائه به همه شرکتهاي اين كشور است و شرکت ها بسته به وضعیت عضویت، حق‌الزحمه متناسب می پردازند.
رئیس اتاق بلغارستان توسط ٨٣ عضو هیأت نمایندگان اين اتاق انتخاب مي شود. پس از آن، رئيس اتاق،چند نفر را به عنوان اعضاي هیأت رئیسه به هيأت نمايندگان پيشنهاد مي كند و نظر اكثريت را جويا مي شود.در صورت موافقت اكثريت هيأت نمايندگان،اين افراد به عضويت در هيأت رئيسه در مي آيند.
در ديدار با آقاي ثوتان سيمئونف مسائلي را به صورت مطالبه اتاق ايران مطرح كردم.
گفتم از اتاق بلغارستان انتظار داريم كه به صورت جدي پي گير برطرف شدن موانع بانكي باشد و در عين حال
اجرايي شدن پروژه کریدور اقتصادی ایران-بلغارستان يا كريدور خليج فارس-درياي سياه را دنبال كند. اين كريدور مي تواند چين، هند و خيلي از كشورهاي اطراف ایران را به اروپا وصل كند.
به ايشان گفتم بياييم و كمك كنيم كه گمرك هاي دو كشور درايجاد پنجره واحد گمرکی به منظور تسهیل تجارت و ترانزیت تلاش لازم را داشته باشند.
تأكيد كردم كه مشکل تاخیر حمل بار به علت آزمایش محموله ها در كشور بلغارستان حل شود.
پيشنهاد كردم پی گير طرح گردشگری دوگانه در ایران و بلغارستان برای جذب توریست از خاور دور باشيم.
و در نهايت خواستم برنامه سفر هیأت های تخصصی را تنظيم و اجرايي كنيم.

محسن جلال پور

گالری تصاویر خبر