امروز روز اقتصاد ایران بود

محسن جلال پور

امروز روز اقتصاد ایران بود

هیأت ایتالیایی عصاره و تاریخچه روابط اقتصادی قدیم و جدید ایران بود. نخست وزیر رنتسی شرکتهایی را دستچین کرده بود که سابقه کار با ایران داشتند یا با امضای اسناد جدید دردوران پسابرجام، در حال پایه ریزی این روابط هستند. ما هم تلاش کرده بودیم با وجود کمبود وقت، برای برنامه ریزی ، طرف های ایرانی همین شرکت ها را مقابل آنها بچینیم. اتاق مشترک و احمد پورفلاح خستگی ناپذیر هم پای کار بودند.
علاوه بر فروم رسمی ایران-ایتالیا که پیش از ظهر برگزار شد ، دیروز هم سه متخصص عالی رتبه به نشست توجیهی ایتالیایی ها فرستاده بودیم تا سه عرصه در زمینه اقتصاد ایران ، روابط بانکی و مسایل حقوق تجاری عرضه کنند.

امروز بعد از فروم، در اتاق ایران، سه برنامه خاص برای هیات ایتالیایی تدارک دیده بودیم . در دو برنامه، فعالان دو طرف با حضور معاونان وزیر تخصصی و اتاق های دو کشور مشکلات عملی پروژه ها را بررسی کردند. یک نشست با حضور معاونان وزیر صمت و نفت ایران روی صنعت و نفت متمرکز شد. دومی با حضور معاونان وزیر ومدیران ارشد وزارتخانه های اقتصاد، راه، بهداشت و نیرو روی امور زیربنایی کارکرد. در جلسه دیگر ترکیبی از خبرگان مهندسی و بانکی ایرانی تصویری از وضعیت پروژه ها و شرکتهای ایرانی درفضای خدمات فنی مهندسی را با فیلم و گزارش روی میز گذاشته و به سوالات مدیران عالی کمپانی های ایتالیا پاسخ گفتند.
در نهایت،ایتالیایی ها کیفیت برنامه ها را بسیارخوب ارزیابی و مکرر تشکر کردند. ولی چیزی که من را به وجد آورد، مشاهده تلاش ده ها ایرانی با انگیزه از اتاق ایران، اتاق مشترک، دفتر رییس جمهور ، وزارتخانه های خارجه، صمت ، نفت ، راه ، نیرو و سفارتمان در رم بود که در فرصتی محدود، کاری خوب عرضه کردند. درهفته ای که گذشت به خصوص امروز ، ما یک تیم بودیم: تیم اقتصاد ایران. وقتی با هم هستیم ، چیزی کم نداریم. امروز در ساختمان اتاق، روز، روز اقتصاد ایران بود.

محسن جلال پور

گالری تصاویر خبر