لیست خدمات اتحادیه به اعضا

۱-مشاوره فنی و حقوقی در خصوص قراردادهای منعقده با افراد خارجی

۲-پیگیری مسائل اعضا در اتاق بازرگانی مشهد و همچنین اتاق بازرگانی ایران

۳-پیگیری موضوعات اعضا در خصوص مسائل بانکی به ویژه بانک توسه صادرات ایران در تهران و شعبه مشهد

۴-پیگیری موارد مورد نیاز در ارتباط با سازمان توسعه تجارت ایران – سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری

۵-پیگیری بحث ضمانت نامه های مورد نیاز به ویژه ارزی وبیمه پوشش ریسک سیاسی و تجاری در صندوق ضمانت صادرات ایران

۶-امکان حضور در ترکیب هیئت های اعزامی به کشورهای هدف در معیت مقامات کشوری و استانی از جمله وزیر محترم خارجه و رئیس اتاق بازرگانی و استانداری

۷-کمک به حضور اعضای محترم در نمایشگاه ها به ویژه در زمینه خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف و بهره مندی از تسهیلات آن

۸-ارائه معرفی نامه به اعضا جهت اخذ خدمات از نهادهای مرتبط از جمله بانک ها و صندوق ضمانت صادرات ایران

۹-حضور در جلسات B2B با مقامات و هیئت هایی که از سایر کشورها برای امور بازرگانی و فنی مهندسی به ایران سفر می نمایند.

۱۰-اطلاع رسانی در خصوص مناقصات به ویژه خارجی از طریق نمایدگی وزارت امور خارجه و سایر سازمانهای ذیربط

۱۱-آمادگی ایجاد کلونی های تخصصی در کشور های هدف بنا به درخواست اعضا که در حال حاضر این مورد برای کشورهای گرجستان و عمان در شرف انجام می باشد.

۱۲-کمک در زمینه معرفی شرکت های توانمندجهت همکاری به صورت مشارکت (J.V)

۱۳-معرفی نیرو و پرسنل مرتبط با انجام پروژه ها

۱۴-همکاری و انجام مطالعات بازار درکشور های هدف وتهیه پروپوزال و بیزنس پلن

۱۵-همکاری در زمینه معرفی شرکت ها جهت انجام کار به صورت دست دوم(Subcontractor)

۱۶-برگزاری دوره های آموزشی  مورد نیاز با اساتید مجرب و ارائه تسهیلات و تخفیفات لازم

۱۷-انجام طرح های پژوهشی سفارشی اعلامی توسط اعضا با استفاده از اساتید خبره و با همکاری مراجع مسئول

۱۸-امکان تشکیل صندوق خاص جهت کشورهای هدف توسط اعضایی که تمایل به فعالیت در آن کشور را دارا هستند.

۱۹-همکاری در زمینه معرفی اعضا به سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای هدف وهمچنین نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور

۲۰-ساختارسازی، چابک سازی و هوشمند سازی شرکت ها به منظور حضور در بازارهای بین المللی